Meidän eettiset sääntömme

Kierrä vilppi kaukaa 

Älä ota toimeksiantoa, joka rikkoo lakia tai on ristiriidassa yleisen oikeuskäsityksen kanssa.

Toimi ammattitaitoisesti

Tee selkeitä ja täydellisiä tarjouksia ja tarjouspyyntöjä. Toteuta työ ammattimaisesti, noudattaen sopimuksia, ympäristö- ja laatuvaatimuksia, lakeja sekä rakentamismääräyksiä.

Kunnioita osaajia ympärilläsi

Toimi oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti tilaajien, aliurakoitsijoiden, tavarantoimittajien ja kilpailijoiden kanssa. Edesauta kaikkien sitoutumista työmaan turvallisuus-, laatu- ja ympäristösuunnitelmiin.

Vastusta harmaata taloutta

Huolehdi ja ohjeista, ettet itse tai kukaan aliurakoitsija tai tavarantoimittajasi tee sopimuksia sellaisen toimijan kanssa, joka ei noudata vero- ja sosiaalilainsäädäntöä. Noudata omissa työsuhteissasi työ- ja verolainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia.

Kehitä toimintaa

Suunnittele työ niin, että se voidaan tehdä turvallisesti ja sairauspoissaolot vähentyvät. Kehitä työntekijöiden ammattitaitoa. Edistä aktiivisesti kokeilutoimintaa ja innovointia infra-alan tuottavuuden parantamiseksi.

Älä osallistu korruptioon

Lahjusten antaminen ja ottaminen on kiellettyä.