KTK - Kokkolan Autoilijat
KTK - Kokkolan Autoilijat Oy -

KOKKOLAN AUTOILIJAT OY

Kokkolan Autoilijat Oy grundades år 1948. Under verksamhetens sju årtionden har företaget utvecklats till en verklig mångsysslare, och långsiktigt samarbete har skapats med många olika samarbetspartner. Långvarig erfarenhet och yrkeskunskap möjliggör ett mångsidigt utbud av jordbyggnads- och transporttjänster. Vi är en tillförlitlig samarbetspartner för byggare, yrkesinköpare, små och stora företag samt kommuner.

Förädling, försäljning och transport av jord- och stenmaterial utgör stommen i vår verksamhet. Vårt varu-utbud är brett, och produkterna är underställda en noggrann kvalitetskontroll. I produktionen används en kvalitetsmanual baserad på standarderna ISO 9001:2000 och ISO 14001, och stenmaterialprodukterna är CE-märkta.

Frakttrafik samt specialtransporter inom asfalt- och betongindustrin är även viktiga delområden i vår verksamhet. Dessutom erbjuder vi tjänster inom jordbyggnads-, bytesflak-, lyft- och flyttsektorn.

Förmedlingsverksamheten omfattar 60–70 transportenheter, och i vår egen maskinpark finns gräv-, lastnings- och serviceutrustning.

 - Tilaajavastuu - RALA-pätevyys - Skal - Kuljetuskeskustenliitto - Inspecta -

KTK - Kokkolan Autoilijat Oy - maansiirto

TJÄNSTER

FÖRSÄLJNING AV STENMATERIAL

Vi har ett stort utbud av stenmaterial för alla typer av byggarbeten, och vår sakkunniga personal hjälper till att välja det material som lämpar sig bäst för ifrågavarande projekt.

JORDBYGGNAD

Bortkörning av jord, fyllnads- och schaktarbeten, husgrunder är vardagsmat för oss. Även stora projekt ss. jordbyggnad inom Karleby hamnområde hör till agendan.

TRANSPORTTJÄNSTER

Vi är stolta over att kunna utföra våra åtaganden med yrkeskunskap, oberoende om det gäller transporter, bytesflak eller lyftkransarbeten. Till kranbilarna tillhandahålls tilläggsutrustning i form av grävskopor, gripskopor och personkorgar.

FRAKTTRAFIK

Fraktgods transporterar vi som hel- och dellasttransporter överallt i Finland. Vi åtar oss även fraktuppdrag till Sverige.