Försäljn. av stenmaterial - även nätbutik

Vi har ett stort utbud av stenmaterial som vi saluför med hemtransport för alla typer av byggarbeten. Vår sakkunniga personal hjälper till med att välja det stenmaterial som lämpar sig bäst för projektet i fråga.

Då man skall bygga hus är det en massa bergskross, sand, fyllnadsjord och matjord som skall transporteras till byggplatsen. Ofta behövs även specialprodukter ss. makadam eller grus för täckdikning. Kokkolan Autoilijat ordnar allt detta, behändigt och förmånligt.

Försäljning och transport av stenmaterial sker i och kring Karleby, Kronoby och Lochteå, från de mark-, grus- och bergsområden som Kokkolan Autoilijat Oy äger.

I dessa områden betjänar vi våra kunder flexibelt och effektivt med en styrka på 60-70 grusbilar. Alla leveranser sköter vi tillförlitligt oavsett om det gäller små eller stora lass, eller rentav en handfull sten.

Vårt stora utbud av produkter och transportfordon säkerställer att våra kunder får helhetsservice, dvs. en komplett service som är både förmånlig och tillförlitlig.

Stenmaterial

Nedan en lista över de vanligaste stenmaterial vi erbjuder. Dessutom erbjuder vi utifrån specialbeställning material för havs- och pirkonstruktioner samt gärdsgårdar.

Tveka inte att be om en offert eller mer information om våra tjänster.

Fyllnadssand:
Används bl.a vid anläggning av husgrunder, lekplatser samt som underlagsmaterial för gångplattor.

Förstärkningsskikt:
Används för att skapa ett förstärkningslager.
- bergskross 0–200 mm
- bergskross 0–100 mm
- bergskross 0–90 mm
- bergskross 0–63 mm

Bärande skikt:
Ökar bärlagrets belastningskapacitet i väg- och byggnadsgrunder.
- bergskross 0–45 mm
- bergskross 0–32 mm

Slitlager:
Används som ytskikt, slitlager i väg- och byggnadsgrunder, samt som ytlager på gårdar och grusvägar.
- bergskross 0–22 mm
- bergskross 0–16 mm

För utjämning och formning:
Används för gångvägar och gårdsområdenas ytlager, infarter, stigar och parkeringsplatsers ytlager.
- bergskross 0–12 mm
- bergskross 0–8 mm
- naturgrus 0–8 mm
- stenaska 0–4 mm som underlag för gångplattor mm.
Grov makadam:
Används vid grundanläggningar.
- makadam 100–300
- makadam för järnväg 32–64

Makadam för kapillärbrytning och täckdikning:
Används kring täckdikesrör och för att hindra vatten från att stiga.
- som kapillärbrytande material 8–16
- som kapillärbrytande material 12–32
- för täckdikning 8–16
- för täckdikning 3–12
- singel/natursten 8–16

Makadam för sandning av vägar, gårdsplan och officiella områden:
Används vid halka.
- makadam för sandning 2–6
- makadam för sandning 3–8

Mylla siktad i trumsikt:
Används vid anläggning av gräsmattor och övrig växtunderlag.

Kullersten eller fältsten:
Används för trädgårdsdekorationer.
- fältsten 60–150
- fältsten 30–60

Fyllnadsjord:
Används vid vallanläggning och utfyllnad.
- morän
- fyllnadsjord

CE-MÄRKTA PRODUKTER OCH DERAS DEKLARATIONSDOKUMENT

VitikkaÖjaEmetSåkaThoden 1Thoden 2KR.ÅsenA.LövsundSandström
KAM 0-90PDFPDF
KAM 0-63PDFPDFPDFPDF
KAM 0-56
KAM 0-45PDF
KAM 0-32PDFPDFPDFPDF
AB 0-22
KAM 0-22PDFPDFPDF
KAM 0-16PDFPDFPDFPDF
AB 0-16PDF
KAM 0-12PDF
AB 0-11PDFPDF
KAM 0-8PDF
KAM 0-6PDF
KAM 0-4PDFPDFPDFPDF
KAM 32-64PDF
KAM 16-32
KAM 12-32PDFPDFPDFPDF
KAM 11-16
KAM 11-22PDF
KAM 8-16PDFPDFPDFPDF
KAM 8-16 BetongPDF
KAM 6-12
KAM 4-12
KAM 3-12PDFPDFPDF
KAM 3-8PDFPDFPDF
KAM 2-6PDF
KAM 2-63PDF
FyllnadsandPDFPDFPDFPDFNostettu Penkka
Morän
Siktad matjordPDF