Kokkolan Autoilijat Oy

Kokkolan Autoilijat Oy grundades år 1948. Under verksamhetens sju årtionden har företaget utvecklats till en verklig mångsysslare, och långsiktigt samarbete har skapats med många olika samarbetspartner. Långvarig erfarenhet och yrkeskunskap möjliggör ett mångsidigt utbud av jordbyggnads- och transporttjänster. Vi är en tillförlitlig samarbetspartner för byggare, yrkesinköpare, små och stora företag samt kommuner.

Förädling, försäljning och transport av jord- och stenmaterial utgör stommen i vår verksamhet. Vårt varu-utbud är brett, och produkterna är underställda en noggrann kvalitetskontroll. I produktionen används en kvalitetsmanual baserad på standarderna ISO 9001:2000 och ISO 14001, och stenmaterialprodukterna är CE-märkta.

Frakttrafik samt specialtransporter inom asfalt- och betongindustrin är även viktiga delområden i vår verksamhet. Dessutom erbjuder vi tjänster inom jordbyggnads-, bytesflak-, lyft- och flyttsektorn.

Förmedlingsverksamheten omfattar 60–70 transportenheter, och i vår egen maskinpark finns gräv-, lastnings- och serviceutrustning.

Rakentajan paras kaveri